Algemene voorwaarden

2017

1. Behandelingsovereenkomst

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

2. Niet nagekomen afspraken

Afspraken die niet (tijdig) kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch (niet per mail) geannuleerd te worden. Indien de administratie gesloten is kunt u uw bericht achter laten op het antwoordapparaat. Niet nagekomen afspraken/of te laat afgezegde afspraken zijn wij genoodzaakt aan u door te berekenen. U ontvangt hiervoor een nota thuis, die u niet kunt declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.

3. Betalingstermijn

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Verzuim betaling

Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd een herinnering te sturen. Indien een patiënt in verzuim blijft, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt.

5. Maximaal aantal behandelingen

Gezien het grote aantal verschillende verzekeringen verzoeken wij u het aantal behandelingen/maximaal te vergoeden bedrag van uw aanvullende verzekering zelf in de gaten te houden. In uw polis is het aantal behandelingen/maximaal te vergoeden bedrag terug te vinden. Kunt u deze gegevens niet vinden in uw polis neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

6. Screening

Let op: sommige verzekeraars tellen de eerste behandeling waar een screening in zit, als twee behandelingen! Dit zijn met name verzekeraars die met een maximaal aantal vergoedingen uit de aanvullende verzekering werken.

7. Tarieven

De declaraties fysiotherapie gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben en worden via Vecozo (internet) gedeclareerd tegen tarieven die door de verzekeraar zijn vastgesteld. Indien een patiënt een restitutie polis heeft, de verzekeraar Vecozo niet accepteert of achteraf blijkt dat hij/zij niet verzekerd is, of meer behandelingen nodig heeft gehad dan door de aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de patiënt een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd tegen praktijktarieven (klik hier).

Hoofdlocatie Westpolder

Douwes Dekkerlaan 1b
3351 CH Papendrecht
078 - 641 14 57
info@fysiopapendrecht.nl

Locatie het Eiland

Eilandstraat 1d
3351 AB Papendrecht
078 - 641 14 57
info@fysiopapendrecht.nl

Locatie Middenpolder

Groen van Prinstererstraat 125
3354 BC Papendrecht
078 - 641 14 57
info@fysiopapendrecht.nl